Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ tùy thân

Hãy đảm bảo rằng quý vị có hộ chiếu và visa hợp lệ cho mọi chuyến bay quốc tế. Quý vị có thể nhận được các yêu cầu nhập cảnh mới nhất qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia quý vị sẽ tới hoặc thông qua Trung tâm Du lịch IATA. Đối với các chuyến bay nội địa trong Bán đảo Malaysia và Sabah / Sarawak, tất cả các tài liệu liên quan phải là bản gốc, bản sao không được chấp nhận.

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"