Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

 

Vật phẩm dễ vỡ

 

Hành khách không được mang trong hành lý ký gửi các mặt hàng dễ vỡ, dê hỏng như tiền, trang sức, kim loại quý, máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác, đồ bạc, hợp đồng, chứng khoán hoặc các vật có giá trị khác, tài liệu kinh doanh, hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân hoặc các loại khác.

Vật phẩm dễ vỡ sẽ được chấp nhận vận chuyển nếu được đóng gói đúng qui cách:

  • Niêm phong đúng cách trong hộp đúc sẵn công nghiệp dành riêng cho vật phẩm đã được kiểm tra hoặc;
  • Một ống gửi thư bằng bìa cứng hoặc;
  • Vật chứa hoặc;
  • Thùng được thiết kế để vận chuyển riêng cho vật phẩm và;
  • Đóng gói với vật liệu bảo vệ bên trong.

 

Tuy nhiên, các mặt hàng dễ vỡ không được đóng gói đúng qui cách  sẽ được chấp nhận chuyên chở khi có ván bản miễn trừ trách nhiệm. MAB sẽ cung cấp bản văn bản miễn trừ trách nhiệm này:

  • Hành lý đóng gói không phù hợp hoặc;
  • Gói niêm phong không đúng cách hoặc;
  • Vật phẩm rách vỡ hoặc;
  • Sự chậm trễ trong việc chuyển giao  hành lý ký gửi  gồm những vật phẩm dưới đây do  các vật phẩm trên không đạt tiêu chuẩn hành lý ký gửi và / hoặc đóng gói không đúng cách và đó không phải do lỗi của MAB không thực hiện theo qui trình tiêu chuẩn.

 

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"