Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

 

Xe lăn chạy bằng pin và hỗ trợ di chuyển

 

Có ba loại pin chính được sử dụng cho xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển:

 

Loại pin

Mô tả pin

Pin không chảy nước

  • Pin khô (bao gồm cả pin tích hợp)
  • Pin loại gel
  • Pin ướt (kín, không tràn)

Pin chảy nước

Pin ướt

Pin lithium

Pin lithium ion (cũng được viết tắt là pin Li-ion hoặc LiPo)

 

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"