Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

 

Thiết bị hút thuốc điện tử cầm tay chạy bằng pin

 

Không được mang theo các thiết bị hút thuốc điện tử cầm tay chạy bằng pin trong hành lý ký gửi.

Không được mang những vật dụng trên trong hành lý xách tay vào khoang hành khách  ngoại trừ

  1. Mang vật phẩm trên cho mục đích sử dụng cho cá nhân.
  2. Pin dự phòng của vật phẩm trên được bảo vệ  bằng cách bảo quản trong bao bì gốc hoặc cách điện thiết bị đầu cuối.
  3. Mỗi pin của vật phẩm trên sẽ:
    • Không vượt quá hàm lượng lithium 2 gram đối với pin kim loại lithium.
    • Không vượt quá định mức 100 Wh cho pin lithium ion.
    • Mỗi pin của vật phảm trên phải đáp ứng các yêu cầu của từng thử nghiệm trong hướng dẫn kiểm tra và tiêu chí của Liên hợp quốc, phần III, mục 38.3.

Thông báo phân loại các thiết bị hút thuốc điện tử như hàng hóa nguy hiểm phải được đặt tại quầy làm thủ tục.

 

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"