Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings

Pháp lý

 

Quý khách nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang Web này. Với việc sử dụng trang Web này, quý khách được coi là đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng không sử dụng trang Web này nếu quý khách không đồng ý với tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào trong số đó.

 

 

Nội dung

Trang Web của chúng tôi thuộc sở hữu và khai thác bởi Malaysia Airlines Berhad ("Malaysia Airlines"), một công ty cổ phần đại chúng được thành lập ở Malaysia và được niêm yết trên Bảng Chính của Thị trường Chứng khoán Malaysia.

Nội dung của trang Web của chúng tôi chỉ dành cho cá nhân phi thương mại sử dụng. Tất cả các tài liệu được công bố trên trang Web này (bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, tính năng, ảnh chụp, hình ảnh và hình minh họa, còn được gọi là "Nội dung") được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác, thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi Malaysia Airlines, hoặc bên được ghi là nhà cung cấp Nội dung.

Trang Web của chúng tôi và Nội dung trang Web được bảo vệ bởi bản quyền theo luật bản quyền của Malaysia và quốc tế. Theo điều 1.4 ở đây, quý khách không được sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào từ trang Web của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Tuy nhiên quý khách có thể tải xuống hoặc sao chép Nội dung theo những điều kiện sau:

  • tài liệu chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân phi thương mại;
  • tất cả các bản sao phải bao gồm bản quyền và các thông báo về sở hữu trí tuệ khác được kết hợp với tài liệu gốc; và
  • không giấy phép nào được cấp đối với các quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp Nội dung của chúng tôi đang giữ.

Vui lòng xem cả điều 5 và 6 trong Thông báo Pháp lý của chúng tôi.

 

Các Trang Khác

Trang Web của chúng tôi có chứa liên kết đến các trang khác và ngược lại để thuận tiện và cung cấp thông tin cho quý khách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung và tính sẵn có của các trang web khác mà có thể được khai thác và kiểm soát bởi các bên thứ ba và các văn phòng chi nhánh khác nhau trên toàn thế giới của chúng tôi, cũng như thông tin, các sản phẩm hoặc các dịch vụ có trên hoặc có thể truy cập được thông qua các trang web đó. Quý khách phải tự chịu mọi rủi ro liên quan đến việc quý khách truy cập và sử dụng các trang web đó. Malaysia Airlines sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, là hậu quả phát sinh từ việc quý khách truy cập vào các trang web đó.

 

Điều kiện Vận chuyển Hành khách và Hành lý

Vận chuyển hành khách và hành lý trên các chuyến bay do chúng tôi khai thác phải tuân thủ các Điều kiện Chung về Vận chuyển Hành khách và Hành lý của Malaysia Airlines. (Đối với Điều khoản và Điều kiện Vận chuyển Quốc tế của Canada, vui lòng xem bên dưới.)

 

 

 

Thay đổi và Sửa đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi và không chịu trách nhiệm với:

  • thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh, thêm hoặc bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào ở đây; và/hoặc
  • thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của trang Web này.

Chúng tôi không bắt buộc phải thông báo cho quý khách trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi và/hoặc sửa đổi nào trên trang Web của Malaysia Airlines.

 

Sử dụng Thông tin Cá nhân của Quý khách

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân quý khách cung cấp thông qua trang Web của chúng tôi chỉ cho các mục đích yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân ban đầu, và cho các mục đích liên quan trực tiếp TRỪ KHI chúng tôi được yêu cầu hoặc được ủy quyền theo luật để tiết lộ thông tin cá nhân đó HOẶC quý khách cho phép bằng văn bản tiết lộ thông tin cá nhân đó.

Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách mà quý khách đã chia sẻ với các trang web liên kết của chúng tôi. Quý khách phải tự mình nắm rõ các điều khoản và điều kiện của họ với vấn đề này, nếu có.

Chúng tôi cam kết không bán tên và/hoặc dữ liệu cá nhân của quý khách cho bên thứ ba và không có ý định làm như vậy trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu quý khách giao dịch với chúng tôi qua mua vé máy bay và/hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ khác của chúng tôi, chúng tôi được phép xử lý thông tin cá nhân của quý khách theo các quy định tại Điều 6.3 của Điều kiện Vận chuyển Hành khách và Hành lý của chúng tôi.

 

Đề xuất, Nhận xét và Phản hồi của Quý khách

 

Mọi thông tin liên lạc từ quý khách gửi đến trang Web của chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi qua thư điện tử sẽ được coi là không bảo mật. Các ý kiến, đề xuất, câu hỏi, phản hồi và những điều tương tự liên quan đến Nội dung và/hoặc các dịch vụ của chúng tôi nói chung, bao gồm bất kỳ ý tưởng, phát minh, khái niệm, kỹ thuật hoặc bí quyết nào được tiết lộ trong đó có thể được chúng tôi sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát tiển, sản xuất và/hoặc tiếp thị hàng hoá và/hoặc các dịch vụ, và trong những trường hợp như vậy quý khách sẽ không được hưởng bất kỳ phần thưởng hoặc bồi thường bất kể có tính chất thế nào từ chúng tôi. VÌ MỤC ĐÍCH NÀY: CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN bất cứ khi nào cần thiết để tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách trong văn phòng riêng, các đại lý được ủy quyền, cơ quan chính phủ/an ninh, các hãng hàng không khác hoặc các nhà cung cấp dịch vụ đó, ở bất cứ quốc gia nào họ hoạt động.

 

Không Bảo đảm

Chúng tôi không bảo đảm, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ bảo đảm ngụ ý hoặc các điều khoản ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Tất cả các điều khoản và bảo đảm ngụ ý như vậy đều theo đây được loại trừ.

 

Miễn trách

Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng trên trang Web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi sẽ được xsửa chữa hoặc trang Web này hoặc máy chủ có sẵn là không có vi-rút hoặc các yếu tố độc hại khác. Chúng tôi không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính đúng đắn, chính xác, đáng tin cậy, hoặc cách khác về Nội dung trang Web của chúng tôi hoặc kết quả sử dụng của chúng.

 

Trách nhiệm Pháp lý

Với việc sử dụng trang Web của chúng tôi, quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm cả sơ suất, cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả phát sinh từ việc quý khách sử dụng thông tin và tài liệu chứa trong trang Web của chúng tôi hoặc từ việc quý khách truy cập vào các trang web liên kết tại điều 2 ở đây. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào do bên thứ ba cung cấp với bản quyền của họ và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc tổn thương nào phát sinh từ các tài liệu này. Tổng mức trách nhiệm của chúng tôi (nếu có) đối với mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn do bất kỳ nguyên nhân hành động gì, dù là trong hợp đồng, hành vi sai lầm hoặc khác sẽ không vượt quá số tiền quý khách phải trả cho việc truy cập trang Web của chúng tôi.

Không có gì trong trang Web của chúng tôi tạo thành đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được dựa vào để thực hiện các giao dịch đầu tư bất kể bản chất.

 

Loại trừ

Việc loại trừ và giới hạn được mô tả ở đây sẽ chỉ được áp dụng trong phạm vi pháp luật cho phép, không làm tổn hại đến các quyền của chúng tôi để tìm kiếm biện pháp khắc phục pháp luật theo luật pháp hiện hành.

 

Luật Áp dụng và Thẩm quyền

Các điều khoản và điều kiện này và Nội dung trang Web này sẽ được quản trị và hiểu theo luật của Malaysia, và các tòa án của Malaysia sẽ có thẩm quyền độc quyền để xét xử bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến nội dung này.

 

Bảo hiểm Du lịch

Các sản phẩm bảo hiểm du lịch được cung cấp trên trang web của Malaysia Airlines được quản trị bởi các luật và quy định bảo hiểm tại địa phương. Xin lưu ý rằng Malaysia Airlines không cung cấp bảo hiểm du lịch cho cư dân của tất cả các nước.

Quý vị có thể nhận Thông báo của Uỷ ban Châu Âu (European Commission, EC) về vấn đề phổ biến cái gọi là “trang trại bồi hoàn” (khuyến khích hành khách tìm kiếm bồi thường cho các chuyến bay bị chậm) tại đây.

 

Các kế hoạch dịch vụ khách hàng

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"