Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

MH trên WhatsApp

 

Với MH trên WhatsApp, giờ đây bạn có thể tận hưởng các tính năng như xác nhận đặt vé máy bay và kiểm tra trạng thái chuyến bay của bạn ngay lập tức trên dịch vụ nhắn tin phổ biến.

Chọn tham gia ngay hôm nay và nâng cao trải nghiệm du lịch của bạn với Malaysia Airlines với các chức năng tiện dụng sau:

  • Nhận xác nhận đặt vé máy bay
  • Truy xuất thông tin trạng thái chuyến bay thời gian thực tế
  • Truy xuất hành trình đặt chỗ  - Đối với bất kỳ đặt chỗ nào, kể cả khi đặt chỗ thông qua đại lý du lịch
  • Nhận thông báo làm thủ tục chuyến bay - Nhận tin nhắn khi chuyến bay của bạn được mở tiến hành làm thủ tục 

 

Cách bắt đầu

1. Đăng ký MH WhatsApp bằng cách:

  • Chọn nhận thông tin cập nhật về WhatsApp trong quá trình đặt chỗ trực tuyến.

  • Thêm +603 8777 4570 làm địa chỉ liên hệ của bạn
  • Nhấp vào liên kết sau: http://bit.ly/mhwhatsapp
  • Đang quét mã QR:

 

2. Gửi “Hello” hoặc bất kỳ tin nhắn nào. Sau đó, bạn sẽ nhận được thư trả lời cùng với danh sách các chức năng có sẵn.

  

 

 

 

Ứng dụng MH trên WhatsApp hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Vui lòng cập nhật các ứng dụng , chúng tôi sẽ giới thiệu thêm ứng dụng để có thể kết nối nhanh chóng và thân thiện với bạn .

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"