Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

Trải nghiệm tính năng trên ứng dụng cho thiết bị di động

 

 

Ứng dụng dành cho thiết bị di động của Malaysia Airlines

Ứng dụng dành cho thiết bị di động của Malaysia Airlines

Ứng dụng của chúng tôi mang đến mọi nhu cầu cho chuyến đi của bạn. Đây là cách đơn giản nhất để đặt chỗ , làm thủ tục chuyến bay , truy cập thông tin chuyến bay và lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn trên thiết bị di động của bạn.

Tìm hiểu thêm

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"