Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

Malaysian Hospitality

 

Chào mừng, hay như người dân địa phương sẽ nói, ‘ Selamat Datang'.
Đó là cách mà nó bắt đầu, kinh nghiệm đó là lòng hiếu khách của chúng tôi.

 

Sự ấm áp và rộng lượng là đặc điểm nổi bật của cách chúng ta đối xử với bất cứ ai chúng ta gặp.
Đó là những gì chúng tôi gọi là người Malaysia, và quan trọng hơn là một hãng hàng không.

 

 

 

 

 

Lòng hiếu khách của chúng tôi bắt đầu với việc chúng tôi là ai

Nó được thể hiện bởi mọi người Malaysia bạn gặp.
Đó là một phẩm chất mà chúng tôi yêu quý và đã được đưa ra từ các thế hệ trước.

 

 

Lòng hiếu khách của chúng tôi bắt đầu với kinh nghiệm của chúng tôi

Khi chúng tôi cố gắng cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể, mọi thứ chúng tôi làm đều được hướng dẫn bởi các nguyên tắc hiếu khách của chúng tôi.

 


Golden Lounge mới của chúng tôi đã được nâng cấp để phục vụ bạn tốt hơn.
Cung cấp trải nghiệm cải tiến với các tiện nghi để làm cho chuyến đi của bạn thoải mái hơn và không gặp rắc rối.

 

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"