Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

Làm thế nào để đủ điều kiện

 
  • Tối thiểu 100 khách mời từ bên ngoài Malaysia tham dự Hội nghị và Triển lãm.
  • Tối thiểu 50 khách mời tham gia Họp mặt và Ưu đãi.
  • Thời gian hoàn tất tối thiểu 60 ngày đối với đoàn đi Hội thảo MICE và tối thiểu 120 ngày đối với đoàn đi Triển lãm Hội nghị&.

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"