Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

Điều khoản phục vụ của MHenterprise

Bằng cách đăng nhập vào MHenterprise, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này cũng như các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng vận chuyển của Malaysia Airlines (sau đây gọi chung là "Điều khoản"). Hơn nữa, bạn đồng ý nhận e-mail từ Malaysia Airlines có thể hỗ trợ bạn lập kế hoạch cho chuyến đi của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn thông tin giá vé, sản phẩm mới, v.v. Giá vé áp dụng trên MHenterprise là giá vé chỉ dành cho mục đích đi lại và theo dõi chi phí. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này. Vui lòng kiểm tra các Điều khoản định kỳ nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi được đăng bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản sẽ thiết lập sự đồng ý của bạn.

Malaysia Airlines sẽ cung cấp cho Công ty bạn một Tên đăng nhập công ty (sau đây gọi là "CLID"). Nhân viên của công ty phải sử dụng CLID để đặt từng hồ sơ đặt chỗ được thực hiện với Malaysia Airlines trong chương trình MHenterprise. Nếu bạn là nhân viên đi công tác theo ủy quyền của Công ty, bạn vui lòng nhận CLID từ nhân viên quản lý việc đi lại của Công ty bạn. CLID này không được tiết lộ hoặc giao cho bất kỳ người không có nhiệm vụ đi lại nào.

Thỏa thuận này được ký kết giữa Malaysia Airlines và Công ty tham gia chương trình MHenterprise. Malaysia Airlines sẽ cung cấp cho Nhân viên quản lý đi lại của Công ty các báo cáo đi lại hàng tháng. Các báo cáo này không nên được chia sẻ với những người không liên quan với Công ty và nên được bảo mật nghiêm ngặt. Nếu Công ty tham gia MHenterprise chia sẻ CLID và / hoặc báo cáo với bất kỳ nhóm bên thứ 3 nào khác, Malaysia Airlines sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí phát sinh hoặc lạm dụng dữ liệu phát sinh từ việc tiết lộ đó.

Nhân viên đi công tác theo ủy quyền của Công ty có thể yêu cầu hoàn lại tiền vé thay mặt cho Công ty bằng cách tiến hành hoàn vé thông qua "Quản lý đặt giữ chỗ" ở trang đăng nhập của MHenterprise.

 

Điều khoản Điều kiện sử dụng

Bằng việc chọn tiếp tục đăng nhập, bạn đồng ý với việc sử dụng các cookie trang web, Điều khoản và Điều kiện và Chính sách quyền riêng tư theo quy định.

 

Bồi thường

Bằng cách đăng nhập vào MHenterprise, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Malaysia Airlines vô hại, giữ cho nhân viên, nhà thầu, cán bộ, đại lý và giám đốc của họ khỏi mọi trách nhiệm, khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng MHenterprise.

 

Chấm dứt thành viên

Malaysia Airlines có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn để vào tất cả hoặc một phần của trang web này, có hoặc không có thông báo trước.

 

Bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu

MH hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Do đó, chúng tôi đã cập nhật Chính sách bảo mật của mình để đảm bảo tuân thủ luật pháp về bảo vệ dữ liệu theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2010 (PDPA) của Malaysia cũng như Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR). Điều này nhằm đảm bảo rằng dữ liệu bạn đã chia sẻ với chúng tôi sẽ được bảo vệ an toàn. Chính sách bảo mật bao gồm cách chúng tôi thu thập, sử dụng, trình bày, chuyển giao và lưu trữ thông tin của bạn.

Dữ liệu cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với hành khách. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi hoặc các công ty con / công ty liên kết của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn giữa chúng với nhau theo Chính sách bảo mật này, kết hợp với các thông tin khác, để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"