Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

Mọi thắc mắc của bạn về chương trình MHbiz Pro đều được giải đáp.​

 

Bạn cần thêm thông tin hay cần trợ giúp liên quan đến MHbix Pro? Hãy nhấn chọn vào Những Câu hỏi thường Thắc mắc dưới đây để biết mọi thông tin bạn cần biết về chương trình khách hàng công ty của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã cung cấp đường dẫn đến các thư điện tử và phiếu điền thông tin mà bạn cần có nhằm giúp trải nghiệm các chuyến đi luôn thoải mái.​

 

 

 

 

 

 

 

Nếu còn câu hỏi khác hoặc cần hướng dẫn chi tiết cách sử dụng trang thông tin của chương trình MHbiz Pro, bạn hãy điền Phiếu yêu cầu dưới đây và Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên lạc lại để hẹn bạn một buổi trao đổi.

 

 

Lưu ý:

  • Ngày và giờ mà bạn yêu cầu có thể được xác nhận hay không, còn tùy thuộc vào lịch hẹn của chúng tôi với công ty khác trước đó.​
  •  

  • Các yêu cầu chúng tôi trình bày trực tuyến cho bạn xem phải được gửi ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày bạn dự kiến tổ chức​.
  •  

  • Các nội dung trình bày đều là miễn phí và sẽ được trình bày trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams. Bạn không cần phải tải xuống ứng dụng Microsoft Teams.​
  •  

  • Thời gian trình bày trực tuyến sẽ mất khoảng một giờ. Các thảo luận khác sẽ được tổ chức riêng, tùy thuộc vào thởi gian của (các) đơn vị tổ chức và khách hàng.
  •  

  • Các buổi hẹn đều được thu xếp theo giờ địa phương của Malaysia; GMT +8, Kuala Lumpur. ​

 

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"