Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

Việc đi lại của Công ty

 

Đăng ký để có mức giá công ty hấp dẫn

Làm việc trực tiếp với đội ngũ bán hàng của chúng tôi để có được mức giá tốt nhất cũng như trợ giúp trong quá trình lập kế hoạch chuyến bay của quý vị. Điền biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ triển khai sắp xếp chuyến đi công tác của quý vị thành công. 

 

Thank you for submitting your details. We will get back to you shortly.

Thank you for your submission.

Its Unsuccessful.

Contact details
Corporate Details
Travel Details

Company's annual air travel budget (MYR)

Major destinations (city pairs) that your company flies from/to

(E.g. KL-Shanghai / London-Sydney / Shanghai-Singapore)

(E.g. Golden Club Class or First Class for travel time of 4 hours and above)

Security*

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"