Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

Tuyển dụng

 

Tùy vào vai trò mà quy trình tuyển dụng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo quy trình chung dưới đây. 

 

 

 

Quy trình Ứng tuyển

 • Bạn có thể bắt đầu tìm hiểu xem hiện đang có những vị trí nào còn trống ở MAG bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm Cơ hội Việc làm, nhấp vào đây.
 • Bạn phải xác minh địa chỉ email của mình trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
 • Sau khi đã vào Trang Ứng tuyển, bạn có thể bắt đầu tạo hồ sơ của mình bằng cách tải lên ảnh hiện tại và điền các thông tin cần thiết khác của bạn.
 • Sau khi đã tìm được một công việc mà bạn thấy quan tâm, hãy hoàn tất mẫu đơn ứng tuyển và tải lên tài liệu đính kèm của bạn, gồm có thư xin việc, một bản sơ yếu lý lịch (CV) cùng các tài liệu giới thiệu khác, nếu có. Nộp trực tuyến đơn ứng tuyển của bạn ngay khi điền đủ mọi thông tin và hoàn thành các giấy tờ.
 • Nếu cần thay đổi nội dung đã nộp, bạn có thể truy cập trang ứng tuyển trực tuyến của mình trước ngày hạn chót.
 • Tất cả hồ sơ ứng tuyển đều phải được nộp trực tuyến. Chúng tôi không thể chấp nhận các CV không có thực.

 

 

 

Quy trình Lựa chọn

 • Sau khi đã nhận được hồ sơ ứng tuyển của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận.
 • Chúng tôi sẽ thông báo chính thức cho bạn qua email nếu hồ sơ của bạn phù hợp với yêu cầu cho vị trí mà chúng tôi đang tìm kiếm.
 • Bạn sẽ được mời tham gia vòng phỏng vấn thứ nhất.

 

 

 

Quy trình Phỏng vấn

 • Các buổi phỏng vấn sẽ diễn ra với một người đại diện đến từ Bộ phận Nhân sự và giám đốc tuyển dụng.
 • Số lượng, thời gian và loại hình phỏng vấn được tiến hành sẽ thường xuyên thay đổi.
 • Trước học sau phỏng vấn, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch và quá trình công tác.

 

 

 

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"