Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

 

เลือกที่นั่งที่คุณต้องการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สามารถเลือกที่นั่งติดหน้าต่าง ทางเดิน มาตรฐาน ทางออกฉุกเฉิน พร้อมที่วางขากว้างพิเศษ (เครื่องบิน A330 และ A350) 
 2. มีให้บริการสำหรับตลาดภายในประเทศมาเลเซียและระหว่างประเทศได้
 3. ไม่สามารถใช้บริการเลือกที่นั่งสำหรับสายการบินเชื่อมต่อ MASwings และสายการบินที่ใช้รหัสทำการบินร่วม
 4. ค่าธรรมเนียมไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถโอนต่อได้
 5. ราคาที่เสนอในสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับสกุลเงินในท้องถิ่น
 6. ไม่มีให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพ/มีความต้องการพิเศษ เด็กที่เดินทางตามลำพัง การจองเป็นกลุ่ม (มากกว่า 9 คน) และที่นั่งอำนวยความสะดวกเช่นที่นั่งสำหรับเด็ก หรือเปลเด็ก
 7. ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งขึ้นอยู่เส้นทางของเที่ยวบิน Malaysia Airlines สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผู้โดยสารที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยของเที่ยวบินซึ่งมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ผู้โดยสารต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขณะเริ่มเดินทาง
 • ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังหรือมีผู้ปกครองร่วมเดินทางด้วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกและกำหนดให้นั่งในแถวนี้โดยเด็ดขาด
 • มีร่างกายที่สมบูรณ์และสามารถดำเนินการหรือช่วยเปิดหรือใช้งานประตูทางออก บุคคลที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือมีความทุพพลภาพใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และบุคคลที่ใช้ออกซิเจนแบบพกพาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นจะไม่มีสิทธิ์เนื่องจากพวกเขาอาจทำให้ตนเองและผู้อื่นได้รับอันตราย
 • สามารถทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย 
 • มีสุขภาพดีในขณะที่เช็คอิน ขึ้นเครื่องและระหว่างที่บิน
 • ไม่อุ้มทารกหรือใช้เข็มขัดที่นั่งสำหรับทารก ไม่อยู่ในช่วงใดๆ ของการตั้งครรภ์
 • ไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สารมึนเมาใดๆ ขณะที่เช็คอิน ขึ้นเครื่อง และระหว่างที่บิน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากขนาดร่างกายที่ใหญ่
 • สามารถเข้าใจและสื่อสาร ภาษาบาฮาซาหรือภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเข้าใจภาพประกอบที่แสดงในบัตรข้อมูลความปลอดภัย
สามารถเข้าใจและสื่อสาร ภาษาบาฮาซาหรือภาษาอังกฤษได้ดี

 

สายการบินมาเลเซียขอสงวนสิทธิ์;

 • กำหนดที่นั่งใหม่ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ยกเว้นสำหรับเส้นทางที่เริ่มต้นจากอินเดียซึ่งอยู่ภายใต้ นโยบายการบินพลเรือนแห่งชาติ 2016
 • การบล็อกที่นั่งที่เลือกไว้
 • ที่นั่งอาจถูกเปลี่ยนเพื่อเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย แม้หลังจากที่เครื่องบินออกบินแล้ว
 • ที่นั่งที่ชำระเงินแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้และไม่สามารถโอนต่อได้
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"