Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

 

สัมภาระพิเศษ

 

สัมภาระขนาดใหญ่และสัมภาระเกินขนาด

สัมภาระเกินขนาด คือ สัมภาระที่ขนาดเกินสูงสุดที่อนุญาต สัมภาระเกินขนาด คือ 

เมื่อวัดเส้นตรงสัมภาระมีขนาดมากกว่า 62 นิ้ว (ความสูง + ความกว้าง + ความยาว)

การวัดโดยรวมของแต่ละชิ้นที่เช็คอิน(ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ต้องน้อยกว่า 62 นิ้ว (158 ซม.) และน้ำหนักน้อยกว่า 32 กก. (70ปอนด์) เป็นเงื่อนไขเพิ่อการทำงานที่ปลอดภัย สัมภาระใดๆ ที่มีขนาดเชิงเส้น (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) อยู่ระหว่าง 158 และ 204 ซม. ถือว่ามีขนาดใหญ่เกินไป

สัมภาระที่มีขนาดเชิงเส้นเกิน 204 ซม. (80 นิ้ว) จะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสัมภาระเช็คอินหรือกระเป๋าถือขึ้นเครื่องผู้โดยสารต้องติดต่อ MABkargo หรือ บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศอื่น หรือ บริษัทขนส่งทางอากาศ

 

น้ำหนักสูงสุดต่อรายการ

ผู้ให้บริการแต่ละรายจะกำหนดน้ำหนักสูงสุดของสิ่งของรายการเดียว สำหรับสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง โดยคำนึงถึง

 • กฎหมายท้องถิ่นหรือข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • ข้อ จำกัด อื่น ๆ ที่บังคับใช้สำหรับการถ่ายโอนสัมภาระ

สำหรับสัมภาระพิเศษบางประเภท ควรทำการจองล่วงหน้า

อาจมีกฎระเบียบเฉพาะสำหรับ  สัตว์มีชีวิต,วิลแชร์, เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่

สำหรับสำหรับการจองสัมภาระพิเศษบางประเภทควรทำการจองล่วงหน้า มาเลเซีย แอร์ไลน์ เบอร์ฮัด อาจปฏิเสธการยอมรับหากเห็นว่าจำเป็น

 

ที่นั่งสำหรับกระเป๋า (CBBG)

สัมภาระสำหรับถือขึ้นเครื่องเท่านั้น (Cabin Seat Baggage) หมายถึงสัมภาระที่ไม่เหมาะสมกับการโหลดใต้เครื่องบิน ประกอบไปด้วย

 • เครื่องดนตรี
 • อุปกรณ์ศิลปะ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ทางการทูต
 • สิ่งของมีค่า

อุปกรณ์ดนตรีสามารถถือขึ้นเครื่องหรือใส่ที่ห้องเก็บสัมภาระ ขนาดและรูปทรงจะกำหนดวิธีการบรรทุกขึ้นเครื่อง

เครื่องดนตรีขนาดเล็กอาจสามารถนำเข้าห้องโดยสารได้และถือเป็นสัมภาระบนเที่ยวบิน เช่น ฟลุต ไวโอลินหรือแซคโซโฟน

เครื่องดนตรีขนาดใหญ่อาจเข้าห้องโดยสารได้ โดยซื้อที่นั่งพิเศษ เช่น เชลโล เปียโน โล่หีบเพลง หรือกีต้าร์จะต้องซื้อที่นั่งเสริม

เครื่องดนตรีขนาดใหญ่จะต้องโหลดผ่าน คาร์โก เช่น สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องบิน เช่น ดับเบิลเบส หรือ ทรอมโบน

เครื่องดนตรี สามารถฝากใต้ท้องเครื่องบินได้ ถ้าหากมีการแพ็กอย่างเหมาะสม ถ้าผู้โดยสารต้องการขนส่งเครื่องดนตรีขนาดใหญ่เช่น เชลโล ในห้องโดยสาร จะต้องซื้อที่นั่งเสริม

 

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬาหมายถึง กระเป๋าหรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่มีสำหรับการทำกิจกรรมทางกีฬา

อุปกรณ์กีฬาทั้งหมดจะต้องบรรจุอย่างถูกต้องในถุงหรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

 • อุปกรณ์กอล์ฟ
 • กระดานโต้คลื่น / วินด์เซิร์ฟ Sailboards and masts
 • เรือแคนู
 • จักรยาน (สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งขัน – โดยไม่มีเครื่องยนตร์)
 • อุปกรณ์ตกปลา
 • อุปกรณ์ยิงธนู
 • อุปกรณ์โบว์ลิ่ง
 • อุปกรณ์ล่าสัตว์
 • ร่มชูชีพ
 • อาวุธปืนและกระสุนสำหรับการกีฬา
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • อุปกรณ์เล่น สกี หิมะ/น้ำ

 

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"