Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

 

สัมภาระในห้องโดยสาร

 

สัมภาระในห้องโดยสารเป็นสัมภาระที่ถือและนำไปเก็บไว้ในห้องโดยสารภายใต้การควบคุมและดูแลของผู้โดยสาร โดยทั่วไปจะเรียกว่ากระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (carry – on baggage) หรือสัมภาระที่ไม่ได้ฝากใต้ท้องเครื่อง (unchecked baggage)

ผู้โดยสารที่มีที่นั่งจะได้รับสิทธิ์ถือสัมภาระในห้องโดยสาร ดังนี้

 

ระดับชั้นโดยสาร

จำนวนที่อนุญาต

น้ำหนักไม่เกิน

ชั้นประหยัด

1 ใบ

7 กก. (15 ปอนด์)

ชั้นธุรกิจ

2 ใบ

14 กก. (31 ปอนด์) (สัมภาระรวมกัน)

ชั้นธุรกิจสวีท

2 ใบ

14 กก. (31 ปอนด์) (สัมภาระรวมกัน)

 

Note: สัมภาระถือขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินสำหรับสมาชิก. Enrich ระดับ แพลตตินั่ม (Platinum) และ ทอง (Gold) / oneworld เอเมอรัลด์ ( Emerald) และ แซฟไฟร์ (Sapphire) เป็นไปตามระดับของชั้นโดยสาร น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาตให้นำไปใช้กับสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเท่า (checked baggage) นั้น

 

สิ่งของควบคุมและต้องห้ามห้องขึ้นเครื่อง

 

การนำของเหลวง สเปรย์และเจล สำหรับสัมภาระในห้องโดยสาร

ของเหลวทุกรูปแบบควรบรรจุในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล. หรือเทียบเท่าในการวัดปริมาตรอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดตามภาพด้านล่าง 

ภาชนะควรบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่โปร่งใสและปิดผนึกได้โดยมีความจุสูงสุด หนึ่งลิตร สามารถดูตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

 

ภาพถุงบรรจุของเหลวหรือสเปรย์และเจล

 

ถุงซีลปิดผนึกจะถูกนำผ่านเครื่องแสกน X-ray แยกต่างหากกับกระเป๋าสัมภาระในห้องโดยสารใบอื่น เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปได้อย่างสะดวกและหลีกเลี่ยงการปนกับภาพ x-ray ของสัมภาระอื่นๆ ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถพกถุงซีลที่ปิดผนึกได้เพียงท่านละ 1 ใบ

 

สิ่งของที่ได้รับการยกเว้น

ยกเว้นเฉพาะ ยา อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารก อาหารพิเศษ ในระหว่างการเดินทาง  เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยของสนามบินจะสอบถามผู้โดยสารที่นำยาหรืออาหารพิเศษ โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองจากแพทย์ คลีนิค

โรงพยาบาล หรือใบสั่งยาสำหรับการตรวจสอบ นมและอาหารสำหรับเด็กหรือทารกที่มีอายุไม่เกิน 7 ปีได้รับการยกเว้น

 

ของเหลว สเปรย์ และเจล ที่ผู้โดยสารที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี หรือ บนเครื่องบิน ได้รับการยกเว้นเช่นกันแต่จะต้องบรรจุในถุงปิดผนึกและต้องสามารถแสดงหลักฐานการซื้อได้

 

บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุไนโตรเจนเหลวแช่เย็น

ขนส่งไนโตรเจนเหลวที่มีตัวอย่างเซลล์ของมนุษย์ต้องได้รับอนุญาตในการนำสัมภาระขึ้นเครื่องทั้งในรูปแบบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (carry – on baggage) หรือสัมภาระที่ไม่ได้ฝากใต้ท้องเครื่อง (unchecked baggage) ต้องได้รับการอนุมัติจาก AVMED

 

สินค้าของสดที่บรรจุด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice)

ได้แต่ต้องอยู่ในสัมภาระขึ้นเครื่องเท่านั้น น้ำแข็งแห้ง จะต้องไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม (5 ปอนด์)

เมื่อใช้ในการบรรจุของสด จะไม่อยู่ในรายการสิ่งของอันตราย (DGR)

ผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้สายการบินทราบเมื่อมีการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของแข็ง (น้ำแข็งแห้ง) ว่าเป็นสัมภาระนำขึ้นเครื่อง เมื่อทำการจองบัตรโดยสารหรือเช็คอิน

มาเลเซียแอร์ไลน์ไม่อนุญาตให้นำอาหารทะเลขึ้นเครื่องบิน อาหารทะเลสดและหรือแช่แข็งอาจได้รับการยอมรับให้เป็นสัมภาระในห้องโดยสารเท่านั้นภายใต้ข้อกำหนดการกักกันโรคของจุดหมายปลายทาง อารหารทะเลข้างต้นจะต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม (ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำแข็งบด) และต้องเป็นไปตามน้ำหนักและขนาดของสัมภาระสำหรับถือขึ้นเครื่อง

 

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"