Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

 

จีน

 

การท่องเที่ยวคือการได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และเหตุผลเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้อยากท่องเที่ยวประเทศจีน จีนเป็นประเทศที่ใหญ่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเต็มไปด้วยโอกาส จึงทำให้เป็นสถานที่ปลายทางสำหรับทุกโอกาส เมืองจีนทุกเมืองเคยล้วนแล้วแต่ครองอำนาจมาแล้วในประวัติศาสตร์ 4000 ปีของจีน จึงมีเรื่องราวเล่าขานมากมาย ก้าวเข้าสู่โลกของความป็นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นยาวที่สุด เร็วที่สุด ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นมหาอำนาจ   ด้วยมรดกทรงคุณค่าและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศแห่งนี้ คุณจะได้รับความประทับและอยากที่จะหวนกลับมาที่นี่อีกครั้ง

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"