Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

 

พนมเปญ

 

ตำนานเล่าขานถึงต้นกำเนิดของเมืองโรแมนติกแห่งนี้ วันหนึ่ง เดือนเปญได้ค้นพบต้นไม้ลอยอยู่ในแม่น้ำโตนเลสาบที่มีรูปปั้นพระพุทธเจ้าสีทองแดงตั้งอยู่  เธอสร้างวัดพนมเดือนเปญสูงบนเนินเขาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ และทุกวันนี้ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนเข้ามากรอบไหว้

 

ท่องเที่ยวทัวร์วัฒนธรรมเขมร

พระราชวังสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมเขมรสมัยเก่าที่เต็มไปด้วยยอดแหลมทองคำและหลังคาประดับเพชร รูปปั้นนักรบเขมรทำขึ้นอย่างสวยงามตั้งอยู่ตามสวนที่มีการตกแต่งอย่างสมบูรณ์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหินทรายแดงตั้งอยู่ด้านหลังพระราชวังและเป็นที่ตั้งของวัตถุโบราณมากกว่า 5000 ชิ้นจากยุคอังกอร์เก่า เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนครวัด ชมการแสดงสดละโคนพระกรุณาและระบำตุ๊กตาอัปสราเขมร นักรำกัมพูชาได้รับอภัยโทษจากฝรั่งเศสและได้กลับมาฟื้นรูปแบบศิลปะของพวกเขาอีกครั้ง ซึ่งเกือบที่จะสูญหายในยุคเขมรแดง  

อนุสาวรีย์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจิงเอก

อนุสาวรีย์ที่สวยงามแห่งนี้เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจถึงอดีตที่เลวร้ายของกัมพูชา เมื่อเขมรแดง นำโดยพล พต ฆ่าประชากรกัมพูชาไปประมาณ 25% (เกือบ 3 ล้านคน) ทุ่งสังหารเป็นสถานที่ตั้งของสถูปที่จัดเก็บกะโหลก 5000 กะโหลก ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยที่ถูกค้นพบที่สุสานขนาดใหญ่แห่งนี้ ถึงแม้ประวัติศาสตร์ขมขื่น แต่กลับมีผีเสื้อเป็นร้อยตัวบินรอบสถานที่แห่ง ทำให้รู้สึกถึงความหวังขึ้นมา  

 ปราสาทตาพรหม

อย่าสับสนกับปราสาทตาพรหมในเสียมราฐซึ่งเป็นวัดทูมเรเดอร์ที่โด่งดัง ตึกโบราณแห่งนี้ห่างจากพนมเปญเพียง 30 กิโลเมตรตามชายฝั่งทะเลบาตี ทิวทัศน์ของซากปรักหักพังนี้มีกลิ่นอายของยุคอังกอร์และประติมากรรมนูนต่ำ ถ่ายรูปให้เต็มที่และเดินลงไปตามชายฝั่งทะเลสาบเพื่อปิคนิคในหนึ่งห้องอาบน้ำจำนวนมาก ลองอาหารพื้นเมืองของที่นี่: ผัดกบ

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"